Om Biopati/Naturopati

En Naturopatisk/biopatisk behandling har til formål at frigøre og styrke kroppens eget potentiale til at helbrede sig selv. For overhovedet at forstå, hvorfor vi bliver syge, inddrager biopater/naturopater århundreders sund fornuft og kigger på de metoder, som bruges verden over til at skabe et sundere liv, og på hvordan forskere og komplementære/alternative behandlere i dag betragter sundhed og sygdom. Ofte tester Biopater ernærings status hos klienten, her hos mig gøres det ved hjælp af hårrod scannings systemet Cell Wellbeing. Dette er et godt redskab til at afdække, hvilke ernæringsmæssige mangler, belastninger og udfordringer du har, og hvor du med fordel kan sætte ind for at få det godt igen. Denne metode er baseret på epigenetiske faktorer. Epigenetik er studiet af de påvirkninger du får hver dag i din kost, miljø, livsstil og følesesmæssige balance. Alt dette påvirker nemlig hvordan dine gener udtrykker sig. Ny forskning har vist at vi i høj grad styrer vores gener selv og at vi ved at ændre på vores kost, miljø livsstil og tanker mm. selv kan have stor indflydelse på om at opnå den mest optimale genekspression, som understøtter vores velvære. Læs mere om forskningen i epigenetik i mit blog indlæg på denne hjemmesides blogpost: Har du husket at elske dig selv i dag? Se mere på videoen her:https://www.youtube.com/watch?v=-AvYYoXE7KQ

Naturopati er nemlig en helhedsterapi, hvor hele den fysiske krop, psyken og din livssituation inddrages i behandlingen, den foregår som en samtale fulgt op af måling af fx energi, styrker og svagheder. Der laves altid en individuel behandlingsplan som passer til den enkelte. Ud over at inddrage homøopatiske produkter fokuseres der også i et behandlingsforløb på kosten, vitaminerne og urternes rolle i helbredelsen. Der kan desuden inddrages homøopati, zoneterapi, øre akupunktur mm. Og der kan efter behov testes for om der er mangel tilstande og intolerancer.

Alt samlet til et hele, som forhåbentlig giver dig et overblik over de mange veje du kan følge til sundhed. Naturopather og biopater arbejder med krop, sind og ånd gennem biologisk medicin og komplementære behandlingsformer, som både er fra det gamle østen og fra et moderne perspektiv.

Sundhed og sygdom

Der er mange forskellige opfattelser af, hvad det vil sige at være sund og rask, dårlig tilpas, sløj eller syg. I Naturopatien anskues menneskets helbredstilstand som en naturlig konsekvens af livsførelse, fysisk og psykisk tilstand og miljø.

Den mad, vi spiser, skal omsættes til energi, så hjernen og kroppen kan fungere. Brændstoffet kommer fra kulhydrat, fedt og protein, men vi har også brug for vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer, så energien kan omsættes til opbygning og fornyelse af cellerne og til at beskytte organismen. Vi udsættes hele tiden for forskellige ydre og indre påvirkninger, og i vores organisme foregår der uophørligt tusindvis af biokemiske processer, som regulerer disse påvirkninger.

Kredsløbet, hormonsystemet, nervesystemet og immunsystemet fungerer som en koordineret enhed, der arbejder i døgndrift. Saltkoncentrationen, væskebalancen, temperaturen, koncentrationen af ilt, kuldioxid, næringsstoffer, affaldsstoffer og så videre reguleres konstant og holdes inden for ret snævre grænser. Derved opretholdes et nogenlunde stabilt miljø på trods af skiftende omstændigheder.

Den indre biokemiske ligevægt eller balance, er en forudsætning for sundhed. Kroppen befinder sig dog aldrig i en statisk ligevægtstilstand, og den regulerer derfor hele tiden de ydre og indre forstyrrende påvirkninger. På denne måde genoprettes balancen, og normalt er det ikke noget, som vi mærker. De mange forstyrrende påvirkninger, som vi udsættes for, kaldes belastende faktorer og kan være både være fysiske og psykiske. Naturopatien/Biopatien arbejder med at hjælper kroppen med at finde tilbage til ligevægt harmoni og balance.

Biopat titlen er dansk, mens man i udlandet kalder det Naturopat. Og det er en beskyttet titel, når der er tilføjet ibm efter titlen – det står for “I Biologisk Medicin”.